Cobra Kai 4 [REVIEW: ‘Cobra Kai’ Season One Strikes Hard]