007_Logo [Adele Set to Sing the New James Bond Theme]